Bestuur 2018-2021


Het bestuur zoals verkozen in 2018 bestaat uit zes leden:

  • Kevin Major – Voorzitter
  • Dominique Van Bogaert – Secretaris
  • Roger Anthoni – Penningmeester
  • Christine Bourbon
  • Luc Verbruggen
  • Linda Vermeylen