Vertrouwenspersoon

Zeg samen met ons neen tegen grensoverschrijdend gedrag!
Ervaar je zoiets op onze club? Of in je dagelijks leven? Dan zijn dit de mogelijke meldpunten:
• Het aanspreekpunt integriteit van AZUA Tennis: Linda Vermeylen  –  lindavermeylen@telenet.be  –  0498 574 427
• Je huisarts of de lokale politie (www.lokalepolitie.be) of tel. 101;
• De Vlaamse hulplijn: www.1712.be of tel. 1712;
• Aanspreekpunt integriteit Tennis en Padel Vlaanderen: Dirk Deldaele, 0473 32 31 84, dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be of Regine Hiergens, 03 828 98 97, topsportcentrum@tennisvlaanderen.be. Melden kan desgewenst anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis en Padel Vlaanderen. Alle meldingen worden serieus genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.
WAT IS GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG? Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij. Voor AZUA  Tennis is het duidelijk: grensoverschrijdend gedrag wordt in onze club niet getolereerd. We verwijzen hierbij naar Art. 20 van ons Huishoudelijk Reglement: link.
Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk? Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms’en) tot stalking, aanranding of verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard nog veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage, … 
Als club zeggen we neen tegen dergelijk gedrag! Er zijn zoals je hoger zag verschillende meldpunten waar je met je verhaal terecht kan:
• Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen;
• Om te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten;
• Om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokkene op te starten. 

Linda Vermeylen
Winkelwagen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.