Clubreglement

Algemene bepalingen

Art.1 Het bestuursorgaan van AZUA tennisvereniging, staat in voor de algemene leiding van de club. Het bestuursorgaan is enkel verantwoording verschuldigd aan de leden van de Algemene Vergadering.

Art.2 Elk lid moet het intern reglement kennen en onvoorwaardelijk elke beslissing van het bestuursorgaan aanvaarden.

Art.3 Bij niet naleven van het reglement kan het bestuursorgaan van AZUA gepaste maatregelen nemen, die gaan van tijdelijke schorsing tot uitsluiting. Zonder teruggave van het lidgeld.

Leden

Art.4 AZUA Tennisvereniging bestaat uit wettelijke leden en toegetreden leden. De wettelijke leden zetelen in de Algemene Vergadering. Toegetreden leden zijn de actief spelende leden.

Art.5 Het lidgeld geeft recht op het gebruik van de buitenterreinen vanaf half april tot 30 september voor een zomerabonnement, inclusief verlichting op bepaalde uren, het gebruik van de sanitaire voorzieningen en het gebruik van de binnenterreinen. De Tennis Vlaanderen sporthal is in de week enkel beschikbaar ’s avonds. Zie reglement binnentennis.

Art.6 Elk lid is verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke gegevens bij Tennis Vlaanderen. Wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven via secretariaat@azuatennis.be.

Art.7 Jaarlijks bepaalt het bestuursorgaan het bedrag van het lidgeld, Tennis Vlaanderen aansluiting inbegrepen. De geïnde bedragen zijn definitief verworven door de club. Enkel in bijzondere gevallen, waarover het bestuursorgaan autonoom beslist, kan een gedeeltelijke teruggave van het lidgeld plaatsvinden.

Art.8 Elk lid is door de Tennis Vlaanderen aansluiting verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Dit vanaf 1 april tot 31 maart van het volgend jaar.

Gastspelers

Art.9 Elk lid mag per tennisseizoen maximaal 3 keer één of meerdere gastspelers uitnodigen. Tijdens weekdagen, enkel achteraan, van 09.00u tot 19.00u behalve op woensdagnamiddag, tijdens Interclub ontmoetingen of tijdens andere door de club georganiseerde activiteiten. In het weekend op alle terreinen vanaf 13.00u. Het AZUA-lid ziet er op toe dat de gastspelers het huishoudelijk reglement naleven. Het uitnodigend lid betaalt 8 euro per uur voor zijn/haar gast.

Gedragscode

Art.10 De terreinen zijn enkel toegankelijk voor leden en zij die toelating hebben gekregen van het bestuursorgaan.

Art.11 Het is verplicht om tenniskledij en tennisschoenen te dragen geschikt voor gravel: vlakke zolen met visgraatmotief, raadpleeg bij twijfel de terreinverantwoordelijke. Spelen met ontbloot bovenlijf is verboden.

Art.12 Er mag niet op de terreinen gespeeld worden als ondergrond te nat is of wanneer er lijnen losliggen. Hangen de netten naar beneden of is er een waarschuwingsbord aangebracht betreed je het terrein niet.

Art.13 Elke speler sproeit bij droog weer zijn/haar terrein vóór elke speelbeurt en veegt 5 minuten vóór het einde van zijn/haar speelbeurt het terrein.

Art.14 Men mag met maximaal 8 tennisballen spelen behalve op terrein 4, tijdens de tennislessen of tijdens jeugdactiviteiten ed.

Art.15 Er geldt een algemeen rookverbod in de gebouwen en op de terreinen.

Art.16 Afval hoort thuis in de vuilnisbakken, honden zijn niet toegelaten op of rond de terreinen.

Art.17 Toeschouwers zijn niet toegelaten op de terreinen.

Art.18 Je sportzak plaats je in de voorziene rekken en niet op de grond of op de stoelen in de cafetaria.

Art.19 Het is verboden te parkeren op de gearceerde zones en op de rijweg. Je fiets plaats je in de fietsenstalling.

Art.20 Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik. Het bestuursorgaan mag voorlopig, tot de beslissing van de Algemene vergadering is tussengekomen, leden schorsen voor een bepaalde termijn ingeval zij zich hebben schuldig gemaakt aan :

 • het niet naleven van de statuten of het huishoudelijk reglement
 • ingeval van wangedrag of onsportief gedrag
 • ingeval van grensoverschrijdend gedrag

Art.21 Wanneer kan je buiten reserveren

 1. Terreinen 1 – 2 en 3 kunnen bespeeld worden van 19.00u tot 23.00u.
  In het weekend vanaf 09.00u tot 21.00u.
 2. Terreinen A – B en C kunnen bespeeld worden vanaf 18.00u tot 23.00u.
  In het weekend vanaf 9.00u tot 21.00u.
 3. Terreinen 4 tot en met 11 en de hardcourts zijn te reserveren van 9.00u tot 22.00u
 4. Terreinen 5 – 6 en 7 zijn van einde april tot einde juni prioritair voorbehouden voor de groepslessen van de tennisschool. Andere tennislessen kunnen uitsluitend plaatsvinden op de terreinen 8 en 9. Op woensdagnamiddag kunnen er meerdere terreinen voorbehouden worden voor jeugdcompetitie of collectieve jeugdlessen e.d.
 5. Tijdens de spitsuren, in de week vanaf 19.00u, mogen jeugdspelers (-15 jaar) niet meer reserveren.
 6. Tennislessen worden uitsluitend georganiseerd via de AZUA-tennisschool

Art.22    Afspraken

1. Buitenreservatie

Leden kunnen elektronisch van thuis uit een terrein reserveren via de Tennis Vlaanderen-site of via de gratis te downloaden app van Tennis Vlaanderen. Men kan reserveren van 6 dagen op voorhand. Een elektronische reservatie vervalt wanneer de betrokken spelers 5 minuten na aanvang van het speeluur niet zijn opgedaagd.

De naam van elke speler op het terrein moet vermeld staan in de reservatie. Bij dubbel moeten ook 4 spelers geregistreerd staan op uur en dag van de reservatie.

Tijdens daluren kan er 2u na elkaar gedubbeld worden.

Daluren weekdagen van 9.00u tot 18.00u

Daluren weekend vanaf 14.00u

2. Binnenreservatie – zomer: online vanaf 1u voor het gewenste speeluur.

Afspraken binnentennis – zomer

Van maandag tot en met vrijdag

Vanaf de start van het zomerseizoen half april tot half september mogen  AZUA leden gratis gebruik maken van de binnenterreinen in de AZUA  zaal en in de Tennis Vlaanderen zaal.

De beschikbare uren zijn de volgende:

AZUA zaal:    

van maandag tot en met zondag  van 9.00u tot 23.00u 

 TVL- zaal

van maandag tot en met vrijdag  vanaf 19.00u

zaterdag – zondag vanaf 09.00u (behalve op zaterdagochtend tijdens eventuele uren van de Topsporttrainingen)

 De Topsportschool Tennis Vlaanderen, de Tennis Vlaanderen interclubcompetitie voor de jeugd (op woensdag) en de volwassenen (op zaterdag en zondag) hebben steeds   voorrang.

 Het AZUA dubbeltornooi  en enkeltornooi hebben voorrang op het gebruik van de Tennis Vlaanderen zaal.

De clubavonden op vrijdag en de finales van de clubkampioenschappen op het einde van het zomerseizoen hebben eveneens voorrang op het gebruik van de terreinen in de  beide  zalen.

 Het is uitdrukkelijk  verboden om met bevuilde tennisschoenen de binnenterreinen te betreden.

Het Topsportcentrum Tennis Vlaanderen schrapt onmiddellijk de overeenkomst met AZUA als zij sporen van gravel op de terreinen aantreffen.

 Dus: enkel met gravelvrije schoenen binnen spelen! Breng hiervoor een tweede paar tennisschoenen mee. 

Varia

Art.23 Elk lid heeft het recht om andere spelers aan te manen het huishoudelijk reglement na te leven.

Art.24 Het bestuursorgaan mag ten allen tijde maatregelen nemen die nodig zijn voor een correcte naleving van het intern reglement.

Art.25 Een activiteit mag alleen georganiseerd worden mits toestemming van het bestuursorgaan.

Art.26 Recht op afbeelding: elk lid geeft aan AZUA het recht om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken als ook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Het lid betaalt aan de vereniging de eventuele schade die de intrekking tot gevolg heeft.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.