Reglement Wintercompetitie


Reglement Open Wintercompetitie Azua 2023-202
4

Doelstelling:

 • Dubbeltennis in een leuk competitieverband.
 • Van 18/09/2023 – 13/04/2024

Inschrijvingen :

 • Minimum leeftijd samen 35 jaar, spelers moeten min 15 jaar zijn of min 20 punten hebben of anders beslist door de organisatie
 • Iedere deelnemer moet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen: zo ben je verzekerd bij eventuele kwetsuren / ongevallen.
 • Voor inschrijvingen 2023-2024: uiterste datum 27-08-2023.
 • Je kan je geen 2x inschrijven in dezelfde reeks in verschillende poules
 • Ploegen die in editie (2022-2023) meer dan 1 WO veroorzaakt hebben, kunnen geweigerd worden.
 • Ploegen die deelgenomen hebben aan editie (2022-2023) hebben voorrang tot 31/07/2023 bij het inschrijven.

Betaling:

 • 7 euro per wedstrijd per persoon (vb. 10 wedstrijden X 7 = 70 euro).
 • Betaling via winkelmand voor 15 oktober 2023 . Nadien worden er 15 euro administratiekosten aangerekend
 • Laattijdige betaling kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 • Eenmaal de competitie gestart is, is er geen terugbetaling meer mogelijk
 • Ploegen die de competitie willen verlaten éénmaal de competitie gestart is moeten hun bijdrage betalen of een vervanging zoeken
 • Indien er tijdens de competitie een ploeg uit je reeks wegvalt, is er ook geen terugbetaling meer.

Reglement wedstrijden:

Conform regels Tennis Vlaanderen.


 • De wedstrijden worden gespeeld naar twee winnende sets.
 • Bij 6-6, beslist een tie-break (tot 7 punten met 2 punten verschil) over de setwinst. Bij gelijke stand in sets (1-1) wordt een match beslist door een supertie-break (tot 10 punten met 2 punten verschil). U dient dan als score steeds 7-6 in te geven in Time2Match.

De rangschikking wordt als volgt opgemaakt:


 1. Per gewonnen wedstrijd met 2-0 en/of 2-1 krijgt men 3 punten.
 2. per verloren wedstrijd in super tiebreak met 2-1 krijgt men 1 punt.
 3. Indien er een gelijke stand is tussen twee ploegen tellen de gewonnen wedstrijden.
 4. Indien er dan nog een gelijke stand is, telt de onderlinge confrontatie.
 5. De eerste drie van elke reeks winnen een waardebon bij voldoende inschrijvingen per reeks

Organisatie:

 • De planning gebeurt via Time2match.
 • Gelieve steeds 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 • Te late aankomst (15 minuten na het startuur) kan WO tot gevolg hebben. Per 5 Minuten te laat start je met 1 punt achterstand. Bv 15 minuten te laat –>je start met 0-3 achterstand. Anders lopen de wedstrijden te laat uit.
 • Max inspeeltijd is 10 minuten
 • Verwittig steeds je tegenstander.
 • Er kunnen geen 2 wedstrijden na elkaar gepland worden.
 • Alle wedstrijden moeten tijdens de voorziene periode van 18 september t/m 13 april gespeeld worden.

Praktisch:

 • Iedereen is verplicht om minstens de helft van de wedstrijden voor 31 december te spelen.
 • Men is verplicht om zich voldoende beschikbaar te stellen op verschillende dagen en uren. Geef een ruime keuze aan dagen en uren op (bv niet altijd op maandag of bv niet altijd om 21.30 u). 
 • Wedstrijden kunnen niet meer geannuleerd worden vanaf 1 januari 2024
 • Je speelt met een vervanger, indien annulatie niet meer mogelijk is, wat ook de reden is (ziekte, coronaquarantaine, kwetsuur …).
 • Ook als je corona hebt of in quarantaine moet, zoek je vervanging.
 • Per wedstrijd is slechts 1 vervanger toegestaan.
 • Vervanging mag niet uit dezelfde poule komen – tenzij in uiterste nood en in overleg met de organisatie
 • De vervangende speler mag in geen geval meer punten hebben dan de te vervangen speler. Minder punten is wel toegestaan.
 • Klassement van inschrijving telt voor heel de duur van de wintercompetitie. Indien men vervangt tellen de nieuwe klassementen (oktober 2023) voor de vervanging
 • Je brengt de wedstrijdleiding van een vervanging op de hoogte, alsook bij aanvang van de wedstrijd je tegenstrever.
 • Langdurige kwetsuren moet je opvangen door een vervanger.
 • Er wordt steeds gespeeld  op het door jullie gereserveerde terrein. 
 • Als je om een of andere reden forfait hebt gekregen, mag je op het gereserveerde wintercompetieterrein tennissen tot het moment dat de volgende wedstrijd aanvat. Deze match kan dus niet verplaatst worden.
 • Er mag niet outdoor gespeeld worden of je wedstrijd op een andere club spelen.
 • In uitzonderlijke gevallen:
  • Wedstrijd loopt uit en er is een beschikbaar terrein dan mag je dat innemen op voorwaarde dat er later geen andere match gepland is op dat terrein.
  • Het aanvangsuur van een volgende wedstrijd mag niet bewust in gedrang gebracht worden.
  • Als er een andere organisatie de pleinen nodig heeft, kan deze je van terrein doen veranderen. Vb. start Competitie Jeugd terreinen 1 2 3, dan kan je je wedstrijd verder spelen op terrein 4 of 5.
  • Speel zeker met propere schoenen

Fair- Play :

 • Onsportief gedrag kan uitsluiting tot gevolg hebben, zonder terugbetaling van de inschrijvingsgelden.
 • Wees fair op en rond het terrein. Respecteer je partner, je tegenstander, de accommodatie en de organisatie.
 • Om de reeds aangevangen wedstrijden niet te storen, ga je liefst met vier tegelijk naar je terrein. Voor terrein 1 kun je via Tennis Vlaanderen-ingang, voor terreinen 2 t.e.m. 5 gebruik je de doorgang via de AZUA-zaal.
 • Vragen? Mail ons!
 • Wanneer Linda Vermeylen, Inge Geuens of Luc Verbruggen aanwezig zijn op de club kan je ook bij hen met je vragen terecht.
 • Bij betwistingen is alleen de organisatie bevoegd om te beslissen.
 • De organisatie noch AZUA Tennis is verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Weetjes :

 • Er zijn veel wedstrijden, PLAN TIJDIG.
 • Je kan ook komen spelen op de vrije velden mits betaling van 15 euro (1,5u) aan de toog. Een vrij veld wordt in Time2Match aangeduid in het groen “competitie”. Vooraf reserveren is niet mogelijk.
 • Gelieve al te noteren dat de uitreiking, met receptie , is voorzien op  vrijdag 19 april 2024.
 • Het Time2match team wenst jullie een aangename maar vooral een sportieve wintercompetitie.

Winkelwagen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.