Reglement Wintercompetitie

Reglement Open Wintercompetitie Azua 2021-2022

Doelstelling:

 • Dubbeltennis in een leuk competitieverband.
 • Van 12/09/2020 – 4/04/2021

Inschrijvingen :

 • Minimum leeftijd samen 35 jaar, spelers moeten min 15j zijn of min 20 punten hebben of anders beslist door de orgaanisatie
 • Iedere deelnemer moet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen: dit om problemen bij eventuele kwetsuren/ongevallen.
 • Voor inschrijvingen 2021-2022: Uiterste datum 16-08-2019.
 • Ploegen die in de deze editie (2020-2021) meer dan 1 WO veroorzaakt hebben, kunnen geweigerd worden.
 • Ploegen die deelgenomen hebben aan de deze (2020-2021) editie hebben voorrang tot 31/07/2021 bij het inschrijven.

Betaling:

 • 6 euro per wedstrijd per persoon (vb. 10 wedstrijden X 6 = 60 euro).
 • Betaling via winkelmand voor 18 oktober 2021.
 • Laattijdige betaling kan uitsluiting tot gevolg hebben
 • Eenmaal de competitie gestart is, is er geen terugbetaling meer mogelijk
 • Indien er tijdens de competitie een ploeg uit uw reeks wegvalt, is er ook geen terugbetaling meer.

Reglement wedstrijden:

Conform regels Tennis Vlaanderen.

 • De wedstrijden worden gespeeld naar twee winnende sets.
 • Bij 6-6, beslist een tie-break (tot 7 punten met 2 punten verschil) over de setwinst. Bij gelijke stand in sets (1-1) wordt een match beslist door een tie-break (tot 10 punten met 2 punten verschil). U dient dan als score steeds 7-6 in te geven in Time2Match.

De rangschikking wordt als volgt opgemaakt:

 1. Per gewonnen wedstrijd met 2-0 en/of 2-1 krijgt men 3 punten.
 2. Indien er een gelijke stand is tussen twee ploegen tellen de gewonnen wedstrijden.
 3. Indien er dan nog een gelijke stand is, telt de onderlinge confrontatie.
 4. In reeksen van meerdere poules zullen er 5 dalers en 5 stijgers zijn.
 5. De eerste drie van elke reeks bekomen een waardebon.

Organisatie:

 • De planning gebeurt via Time2match.
 • Gelieve steeds 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 • Te late aankomst (15 minuten na het start uur) kan WO tot gevolg hebben.
 • Verwittig steeds je tegenstander.
 • Er kunnen geen 2 wedstrijden na elkaar gepland worden.
 • Alle wedstrijden moeten tijdens de voorziene periode van 13 september t/m 4 april gespeeld worden.

Praktisch:

 • Iedereen is verplicht om minstens de helft van de wedstrijden voor 31 december te spelen.
 • Men is verplicht om zich voldoende beschikbaar te stellen op verschillende dagen en uren. Geef een ruime keuze aan dagen en uren op bv niet altijd op maandag of bv niet altijd om 21.30 u. 
 • Men kan maximum 10 dagen tot voor je wedstrijd annuleren.
 • Daarna speel je met een vervanger wat ook de reden is (zoals ziekte, kwetsuur, of dergelijke) .
 • Per wedstrijd is slechts 1 vervanger toegestaan.
 • Vervanging mag niet uit dezelfde poule komen – alleen in overleg met de organisatie
 • De vervangende speler mag in geen geval meer punten hebben dan de te vervangen speler. Minder punten is toegestaan.
 • Men moet de wedstrijdleiding ervan op de hoogte brengen, alsook bij de aanvang van de wedstrijd dient de tegenstrever op de hoogte gebracht te worden dat men met vervanging speelt.
 • Langdurige kwetsuren moeten opgevangen worden door een vervanger.
 • Vanaf  de nieuwe (2020) klassementen online staan  tellen de nieuwe klassementen voor de vervanging
 • Er wordt steeds gespeeld  op het door jullie gereserveerde terrein. 
 • als je om een of andere reden forfait hebt gekregen, dan heb je het recht om op het gereserveerde terrein te tennissen tot het moment dat de volgende wedstrijd aanvat. Deze match kan dus niet verplaatst worden.
 • Er mag niet outdoor gespeeld worden.
 • In uitzonderlijke gevallen: 
  • Wedstrijd loopt uit en er is een beschikbaar veld dan mag je dat terrein innemen op voorwaarde dat er op het daaropvolgende uur geen match doorgaat op dat terrein.
  • Men mag zeker niet het aanvangsuur van een volgende wedstrijd in gedrang brengen.
  • Als er een andere organisatie de pleinen nodig heeft, kan deze je van terrein doen veranderen. VB. Start Competitie jeugd terreinen 1 2 3, dan kan je je wedstrijd verder spelen op terrein 4 of 5.
  • Er ligt een nieuwe vloer dus speel zeker met propere schoenen

Fair- Play :

 • Onsportief gedrag kan uitsluiting tot gevolg hebben, zonder terug – betaling van de inschrijvingsgelden.
 • Wees fair op en rond het terrein. Respecteer uw partner, uw tegenstander, de accommodatie en de organisatie.
 • Om de reeds aangevangen wedstrijden niet te storen, ga met vier tegelijk, wacht op een goed moment en met stevige tred via LINKS achteraan.
 • Men kan steeds met vragen terecht op time2match@azutennis.be
 • Wanneer Linda (Vermeylen), Inge (Geuens) of Luc (Verbruggen) aanwezig zijn op de club kan je ook bij hen met uw vragen terecht.
 • Bij betwistingen is alleen de organisatie bevoegd om te beslissen.
 • De organisatie noch Azua cc. is verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Weetjes :

 • Er zijn bijna 2000 wedstrijden, PLAN TIJDIG.
 • Je kan ook komen spelen op de vrije velden mits betaling van 15 euro (1,5u) aan de toog. Een vrij veld wordt in Time2Match aangeduid in het groen “competitie”. Vooraf reserveren is niet mogelijk.
 • Gelieve al te noteren dat de uitreiking met receptie .
 • Het Time2match team wenst jullie een aangename maar vooral
 •  een sportieve wintercompetitie.
Winkelwagen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.